Γνωριμία Προϊόντα Συνταγές Πιστοποιήσεις Επικοινωνία


Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ Ε.Π.Ε. δεσμεύεται για την παροχή ασφαλών προϊόντων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Για το σκοπό αυτό:

  • Εφαρμόζει σύστημα διαχείρησης ασφάλειας τροφίμων (HACCP) στο σύνολο των διεργασιών της.
  • Εφαρμόζει πιστά την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
  • Διαθέτει ενδεδειγμένους χώρους, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, εφαρμόζοντας σύγχρονα συστήματα ελέγχου.
  • Βελτιώνει και συντηρεί διαρκώς τις εγκαταστάσεις καθώς και τις διεργασίες που εφαρμόζει.
  • Διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο, υπεύθυνο και ενήμερο προσωπικό για την παροχή ασφαλών προϊόντων.
  • Διαθέτει μηχανισμούς άμεσης επέμβασης και αντίδρασης όταν κριθεί αναγκαίο.Σχεδιασμός ιστοσελίδων Focus On Web